Contact

Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu

Tara/Judet Romania/Giurgiu
Data licitatiei 07.10.2014 (Expirat)
Data limita 07.10.2014 (Expirat)
ID: 274284
Data publicarii: 07.08.2014
Tip anunt: Achizitii
Cod CPV: 90500000-2 - Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
90511100-3 - Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide
90511300-5 - Servicii de colectare a deşeurilor dispersate
90511400-6 - Servicii de colectare a hârtiei
90512000-9 - Servicii de transport de deşeuri menajere
Descriere scurta: In conformitate cu strategia judetului privind managementul deseurilor, ADI, in numele si pe seama unitatilor administrative-teritoriale din fiecare zona de colectare, va incheia 4 contracte de delegare a gestiunii privind colectarea si transportul deseurilor pana la Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Fratesti sau depozitele conforme Glina si Chiajna si operarea centrelor de colectare, aferente celor 4 zone ale judetului (prezentate in Anexa 3 la caietul de sarcini), respectiv: zona 1CMID Fratesti-Lot 1, zona 2 CMID Fratesti-Lot 2, zona 3 Chiajna-Lot 3, zona 4 Glina-Lot 4. Conform caietului de sarcini, obiectul delegarii gestiunii il reprezinta serviciul public de salubrizare menajera a judetului Giurgiu, pe zone de colectare, si cuprinde urmatoarele activitati: (i) pre-colectarea, colectarea selectiva a deseurilor municipale (inclusiv a celor de ambalaje si a fractiei biodegradabile in toate localitatile incluse in zonele de colectare), precum si a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special (ii) transportul deseurilor municipale la Centrul de management al deseurilor Fratesti (CMID Fratesti) si/sau la depozitele ecologice Glina sau Chiajna; (iii) colectarea si transportul deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, in cadrul unor campanii de colectare dedicate acestor categorii de deseuri (iv) operarea centrelor de colectare special amenajate la Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti pentru colectarea deseurilor voluminoase, a DEEE-urilor si a deseurilor periculoase provenite din gospodarii;

Text integral:


Pentru a vizualiza textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificati

Nu aveti cont pe Licitatia.ro? Creati-va acum un cont.

Localizarea licitatiei pe harta