1-10 din  29465

Vanzare clădire având suprafaţa utila de 51,55 mp; etc.

data publicarii: 28.08.2015

Romania » Teleorman »

Data licitatiei

09SEP2015
Vanzare teren intravilan in suprafaţa de 1000 mp

data publicarii: 28.08.2015

valoare estimata
116,000
Romania » Brasov »

Data licitatiei

01SEP2015
Vanzarea imobilului situat in Alba Iulia. Bulevardul Victoriei nr. 54

data publicarii: 28.08.2015

valoare estimata
525,000 RON
Romania » Alba »

Data licitatiei

28SEP2015

Data licitatiei

09SEP2015
Vanzare Corp l Hală şi teren intravilan în suprafaţă de 2.000 mp

data publicarii: 28.08.2015

Romania » Brasov »

Data licitatiei

07SEP2015

Data licitatiei

31AUG2015
Vanzare Spaţiu comercial - in suprafaţa de 374,25 mp; etc.

data publicarii: 28.08.2015

valoare estimata
142,200 RON
Romania » Constanta »

Data licitatiei

07SEP2015
Vanzare Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi. Jud. Călăraşi, MRJ. Călăraşi, Str. Eroilor Revoluţiei 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1931376. Nr. 18553/25.08.2015. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile, în temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015 orele 11.30, în Călăraşi, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ţine etapa a-1 a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparţinând debitorului Societatea Agricola Modelu SA cu sediul în jud. Călăraşi, loc. Modelu, cod fiscal 1931376, în dosar de executare nr. 1931376, preţul de pornire al licitaţiei pentru acestea (exclusivT.V.A.) este: - construcţie CI grajd în suprafaţă de 1260 mp, construcţie C2 grajd în suprafaţă de 921 mp şi teren intravilan aferent construcţiei 4.913 mp situată în loc. Modelu, jud. Călăraşi, valoare de 422.356 lei. Asupra bunului care face obiectul publicaţiei de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri-să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie.-Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de_ licitaţie ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), dovada depunerii taxei\'de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de. înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe paşaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitaţie, la locul fixat în acest scop. împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172- 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.. Publicaţia de vânzare va fi afişată în data de 26.08.2015. Relaţii suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

data publicarii: 28.08.2015

valoare estimata
422,356 RON
Romania » Calarasi »

Data licitatiei

09SEP2015

Data licitatiei

10SEP2015
Vanzare imobilul situat în Drobeta Turnu Severin, str. Numa Pompiliu nr. 5

data publicarii: 28.08.2015

valoare estimata
67,050
Romania » Mehedinti »

Data licitatiei

01SEP2015

1-10 din  29465

Documentatie sau clarificari
Anunt cu erata(e)
Anunt cu procedura online
Faza finala de Licitatie Electronica (LE)