1-10 din  125.032 Licitatii

PRESA

Inchiriere teren in suprafata de 10 mp

data publicarii: 28.04.2017

Romania » Ilfov »

Data licitatiei

15MAI2017
Inchiriere spatii comerciale

data publicarii: 28.04.2017

Romania » Bucuresti »

Data licitatiei

18MAI2017
Inchiriere pajiste in suprafata totala de 15,39 ha

data publicarii: 28.04.2017

Romania » Calarasi »

Data licitatiei

08MAI2017
Inchiriere islaz comunal

data publicarii: 28.04.2017

Romania » Calarasi »

Data licitatiei

22MAI2017
Inchiriere suprafete de pajiste

data publicarii: 28.04.2017

Romania » Sibiu »

Data licitatiei

08MAI2017
Inchiriere pajiste in suprafata de 305,82 ha

data publicarii: 28.04.2017

Romania » Sibiu »

Data licitatiei

22MAI2017

Data licitatiei

17MAI2017
Inchiriere 36 spatii comerciale situate in Piaţa Matache, Piaţa l Mai

data publicarii: 28.04.2017

Romania » Bucuresti »

Data licitatiei

15MAI2017
Concesionarea teren în suprafaţă totală de 60.000 mp

data publicarii: 28.04.2017

Romania » Satu-Mare »

Data licitatiei

24MAI2017

1-10 din  125.032 Licitatii

Documentatie sau clarificari
Anunt cu erata(e)
Anunt cu procedura online
Faza finala de Licitatie Electronica (LE)