Data licitatiei 14.10.2022

Expirat

«Achiziționarea unui sistem automat de administrare a parcării subterane pentru Stadionul Cluj Arena»
Data licitatiei 14.10.2022
Expirat
10
10
Valoare estimata : 980,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6453557 Data publicarii : 04.10.2022 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

«Achiziționarea unui sistem automat de administrare a parcării subterane pentru Stadionul Cluj Arena»

Coduri CPV:

34926000-4 - Echipament de control al parcărilor

Textul licitației

ionarea unui sistem automat de administrare a parcării subterane pentru Stadionul Cluj Arena» Numar de referinta:26732/2022 II.1.2) Cod CPV principal: 34926000-4 Echipament de control al parcarilor (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: «Achiziționarea unui sistem automat de administrare a parcării subterane pentru Stadionul Cluj Arena», conform cerințelor din documentația de atribuire. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legatură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de participare simplificat şi fişa de date a achiziţiei - Secţiunea I.1), respectiv numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 5 zile. Răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Secţiunea ”Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul anunţului de participare simplificat. Autoritatea contractantă stabileşte următo

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT