Data licitatiei 14.11.2018

Expirat

Acord cadru de prestari servicii analize medicale
Data licitatiei 14.11.2018
Expirat
26
26
valoare atribuita : 0 RON Tip anunt: Atribuiri ID: 3467729 Data publicarii : 11.01.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Acord cadru de prestari servicii analize medicale

Coduri CPV:

85148000-8 - Servicii de analize medicale

Textul licitatiei

iere succinta: Acord cadru de prestari servicii analize medicale. Atribuirea contractelor subsecvente (minim cate un contract subsecvent in fiecare an) se va face in functie de necesitatile autoritatii contractante pe toata durata acordului cadru, cu incadrarea in valoarea maxima estimata a serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate, anterior inceperii prestarii serviciilor si in functie de fondurile bugetare aprobate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 270.636,31 lei, fara TVA. II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 12344293.6 / Cea mai ridicata oferta: 12344293.6 luata in considerare Moneda: Leu II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: Cod CPV principal: 85148000-8Servicii de analize medicale (Rev.2) II.2.3) Locul de executare Cod nuts: RO321 Bucuresti Locul principal de executare: strada Ion Movila, nr. 5-7, sector 2. II.2.4) Descrierea achizitiei publice: (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Acord cadru de prestari se

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare