Data licitatiei 24.02.2021

Expirat

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A MUNICIPIULUI MOTRU
Data licitatiei 24.02.2021
Expirat
30
30
valoare estimata : 1,409,139 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5097061 Data publicarii : 09.02.2021 Tara/Judet: RO/Gorj
Descriere scurta:

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENȚĂ A MUNICIPIULUI MOTRU

Coduri CPV:

60112000-6 - Servicii de transport rutier public

Textul licitatiei

r de referinta:2/28.01.2021 II.1.2) Cod CPV principal: 60112000-6 Servicii de transport rutier public (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Entitatea contractantă dorește să atribuie serviciile publice de delegare a gestiunii serviciului de transport local prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a Municpiului Motru, in acord cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat. II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea totala estimata: 1409139.71 Moneda: RON II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu Pot fi depuse oferte pentru: - Numarul maxim de loturi pentru care se poate depune oferta: Numarul maxim de

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare