Data licitatiei 29.06.2021

Expirat

Servicii de consultanta tehnica in vederea intocmirii devizelor de reparatii-DS Bacau
Data licitatiei 29.06.2021
Expirat
15
15
Valoare estimata : 10,500 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5384180 Data publicarii : 23.06.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Denumire contract: Servicii de consultanta tehnica in vederea intocmirii devizelor de reparatii-DS Bacau Data limita depunere oferta: 2021-06-29

Coduri CPV:

71310000-4 - Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor

Textul licitației

div class=\"col-sm-12\">Data limita depunere oferta: 2021-06-29T10:00:00+03:00 Descriere contract: Formularul de oferta trebuie sa contina pretul unitar si cantitatea conform caietului de sarcini. - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (respectarea regulilor referitoare la conflictul de interese). Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire sunt:1 Manaila Gheorghe Director 2 Ion Tabacaru Director economic 3 Ghelasa Viorel Director tehnic .Certificat constatator emis de ORC, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. - Propunere tehnica (descrierea mo

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT