Data licitatiei 17.03.2021

Expirat

Servicii de exploatare forestiera -4 loturi la ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Salaj
Data licitatiei 17.03.2021
Expirat
34
34
valoare estimata : 46,605 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5159583 Data publicarii : 08.03.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Servicii de exploatare forestiera -4 loturi la ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Salaj

Coduri CPV:

77211100-3 - Servicii de exploatare forestieră

Textul licitatiei

CPV principal: 77211100-3 Servicii de exploatare forestiera (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Servicii de exploatare forestiera se vor presta in raza ocoalelor silvice din cadrul Direcţiei Silvice Sălaj si presupun exploatarea unui volum brut de 1070 mc, împartit in 4 loturi (partizi), conform detalierii din caietului de sarcini. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă respective 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari până cel târziu în a 4-a zi dinaintea termenului limita de depunere a ofertelor. II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea totala estimata: 46605 Moneda: RON II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Da Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 4 Numarul maxim de loturi pentru care se poate depune oferta: Numarul maxim de loturi care pot fi atri

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare