Data licitatiei 09.12.2021

Expirat

\"Servicii de proiectare în faza actualizare DALI pentru obiectivul „Modernizare Strada Domnească tronson Str. Gamulea - Str. Gării”\"
Data licitatiei 09.12.2021
Expirat
13
13
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5793573 Data publicarii : 06.12.2021 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

"Servicii de proiectare în faza actualizare DALI pentru obiectivul „Modernizare Strada Domnească tronson Str. Gamulea - Str. Gării”"

Coduri CPV:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Textul licitației

plinirii acestora , Prin propunerea tehnică ofertantul trebuie să îşi însuşească Modelul de contract ataşat şi decontarea serviciilor conform Cap. 6. – Decontarea serviciilor din Caietul de sarcini. Se vor prezenta si completa formularele ataşate., Propunerea financiară va cuprinde: formularul de ofertă., Criteriul de atribuire este ”preţul cel mai scăzut”., Nerespectarea instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul anunţ va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă., Data limită: 09.12.2021, ora 12:00

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT