Persoana de contact chat

Domenii / Coduri CPV

cauta domeniu
cauta cod cpv
 • 15000000-8

  Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

 • 98000000-3

  Alte servicii comunitare, sociale şi personale

 • 41000000-9

  Apă captată şi epurată

 • 32000000-3

  Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe

 • 35000000-4

  Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliţie şi de apărare

 • 34000000-7

  Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport

 • 30000000-9

  Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software

 • 38000000-5

  Echipamente de laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor)

 • 42000000-6

  Echipamente industriale

 • 33000000-0

  Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personală

 • 18000000-9

  Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii

 • 22000000-0

  Imprimate şi produse conexe

 • 37000000-8

  Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă şi accesorii

 • O1000000-1

  Licitatii vanzari

 • 45000000-7

  Lucrări de construcţii

 • 31000000-6

  Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice; iluminat

 • 39000000-2

  Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) şi produse de curăţat

 • 48000000-8

  Pachete software şi sisteme informatice

 • 03000000-1

  Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură şi produse conexe

 • 24000000-4

  Produse chimice

 • 14000000-1

  Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe

 • 19000000-6

  Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc

 • 09000000-3

  Produse petroliere, combustibil, electricitate şi alte surse de energie

 • 75000000-6

  Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale

 • 71000000-8

  Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

 • 73000000-2

  Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă

 • 90000000-7

  Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deşeurilor, de igienizare şi servicii privind mediul

 • 51000000-9

  Servicii de instalare (cu excepţia programelor software)

 • 80000000-4

  Servicii de învăţământ şi formare profesională

 • 92000000-1

  Servicii de recreere, culturale şi sportive

 • 50000000-5

  Servicii de reparare şi întreţinere

 • 85000000-9

  Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială

 • 60000000-8

  Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)

 • 63000000-9

  Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism

 • 66000000-0

  Servicii financiare şi de asigurare

 • 55000000-0

  Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

 • 70000000-1

  Servicii imobiliare

 • 72000000-5

  Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

 • 77000000-0

  Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură

 • 79000000-4

  Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate

 • 64000000-6

  Servicii poştale şi de telecomunicaţii

 • 76000000-3

  Servicii privind industria petrolului şi a gazului

 • 44000000-0

  Structuri şi materiale de construcţii; produse auxiliare pentru construcţii (cu excepţia aparatelor electrice)

 • 16000000-5

  Utilaje agricole

 • 43000000-3

  Utilaje pentru minerit, cariere de piatră şi construcţii

 • 65000000-3

  Utilităţi publice