Data licitatiei 26.07.2015

Expirat

FURNIZARE ECHIPAMENTE IT SI CONSUMABILE - ACORD-CADRU 2018-2021
Data licitatiei 26.07.2015
Expirat
14
14
valoare atribuita : 328,316 Tip anunt: Atribuiri ID: 1313117 Data publicarii : 12.01.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

FURNIZARE ECHIPAMENTE IT SI CONSUMABILE - ACORD-CADRU 2018-2021

Coduri CPV:

30213000-5 - Computere personale

Textul licitatiei

I.1.3) Tipul contractului Tipul contractului: Furnizare II.1.4) Descriere succinta: CONFORM CAIETELOR DE SARCINI PENTRU FIECARE LOT IN PARTE. Cantitatile minime si maxime pentru fiecare lot in parte sunt atasate la prezenta documentatie. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a fertelor/candidaturilor:11. Autoritatea va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a zecea zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Da II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 17345437.57 / Cea mai ridicata oferta: 19725721.22 luata in considerare Moneda: Leu II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: Cod CPV principal: 30213000-5Computere personale (Rev.2) II.2.3) Locul de executare Cod nuts: RO321 Bucuresti Locul principal de executare: SECTOR 3 - MUNICIPIUL BUCURESTI II.2.4) Descrierea achizitiei publice: (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) SURSE NEINTRERUPTIBILE DE PUTERE

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare