Data licitatiei 02.12.2020

Expirat

Lucrări pentru \"Reabilitare compartiment circulaţie Put Dozsa\"
Data licitatiei 02.12.2020
Expirat
24
24
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 4891813 Data publicarii : 11.11.2020 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Lucrări pentru "Reabilitare compartiment circulaţie Put Dozsa"

Coduri CPV:

45221000-2 - Lucrări de construcţii de poduri şi tuneluri, puţuri şi pasaje subterane

Textul licitatiei

oi oferte financiare reduse care va constitui baza negocierii (doar pentru „preţ\". Termenul de garanţie nu se negociază, rămânând cel din oferta depusa in licitaţie). Clasamentul va fi recalculat, după depunerea noilor oferte financiare si după rene- gocierile deschise, consemnate in procesul verbal de negociere. 4.Valoare estimata: 585.000 Lei fără TVA. S.Cod CPV : 45221000- 2. 6.Principalul loc de execuţie a lucrării: sucursala SNS SA Salina Praid, jud. Harghita. ZTermenul limită de primire a ofertelor: 03.12.2020, ora 10.00. 8.Adresa la care se depun ofertele: Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, Bucureşti, la secretariat director general. 9.Limba de redactare a ofertelor: limba română. lO.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 03.12.2020, ora 11.00, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, sector 4, Bucureşti. 11.Garanţia de participare: 11.000 lei. Garanţia de participare va fi constituita conform indicaţiilor din documentaţia de atribuire. 12.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 120 de zile. 13.Criteriul de atribuire a contractului: cea mai avantajoasa oferta tehnico-economica. 14. Nu se ac

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare