Data licitatiei 04.08.2021

Expirat

\"Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul «RK Instalație electrică Grădinița cu program prelungit ” Step by step ” »\"
Data licitatiei 04.08.2021
Expirat
12
12
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5472537 Data publicarii : 29.07.2021 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

"Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul «RK Instalație electrică Grădinița cu program prelungit ” Step by step ” »"

Coduri CPV:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Textul licitației

- documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor – 3.200, 00 lei fără TVA, - verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție – 2.600, 00 fără TVA, - proiect tehnic și detalii de execuție – 23.500, 00 lei fără TVA, - asistență tehnică din partea proiectantului – 11.445, 97 lei fără TVA, Suma alocată execuţiei de lucrări a fost estimată astfel: , - constrcții și instalații- 392.206, 01 lei fără TVA, Se vor prezenta: oferta însoțită de documente de calificare (completarea formularelor anexate), propunerea tehnică şi propunerea financiară conform caietului de sarcini., Documente de calificare: , 1. Se vor completa formularele anexate anunțului de participare., 2.Ofertanţii trebuie să facă dovada experienţei profesionale în domeniu în raport cu sarcinile şi activităţile solicitate, prin faptul că au prestat servicii şi lucrări similare prezentei achiziţii., Propunerea tehnică: , Ȋn propunerea tehnică se vor comenta toate cerinţele caietului de sarcini şi se va prezenta echipa de specialişti pentru realizarea obiectivului, în conformitate cu solicitările

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT