Data licitatiei 01.05.2017

Expirat

"Servicii de telefonie mobila si internet pentru ANSVSA si PIF - uri"
Data licitatiei 01.05.2017
Expirat
10
10
Valoare estimata : 40,720 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2323319 Data publicarii : 24.04.2017 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Servicii de telefonie mobila si internet pentru ANSVSA si PIF - uri, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 2387/11.04.2017. Achizitia se va finaliza prin incheierea unui contract de prestari servicii, pana la sfarsitul anului 2017, cu posibilitatea de prelungire pe o perioada de 4 luni, in anul 2018, conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, in conformitate cu prevederile art. 165 din H.G. nr. 395/2016. Valoare estimata a achizitiei pentru anul 2017 este de 40720 lei fara TVA, iar pentru primele luni ale anului 2018, valoarea estimata este de 20360 lei fara TVA.

Coduri CPV:

64212000-5 - Servicii de telefonie mobilă

Textul licitației

nditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, in conformitate cu prevederile art. 165 din H.G. nr. 395/2016. Valoare estimata a achizitiei pentru anul 2017 este de 40720 lei fara TVA, iar pentru primele luni ale anului 2018, valoarea estimata este de 20360 lei fara TVA. Valoarea estimata fara TVA: 40720.00 RON Conditii contract: Prestare servicii de telefonie mobila si internet pentru ANSVSA si PIF - uri, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 2387/11.04.2017. Conditii participare: Operatorii economici vor depune impreuna cu oferta, urmatoarele documente:Certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, Certificat Constatator emis de O.N.R.C. sau echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul local, valabile la momentul prezentarii ofertei. Toate documentele vor fi prezentate in copii lizibile, certificate \"conform cu originalul, semnate de persoana autorizata si stampilate pe fiecare pagina. Crite

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT