Data licitatiei 24.05.2021

au mai rămas 16 zile

Acces la DN2B, km 124 + 690 dreapta, pentru obiectivul Nod Tehnologic Șendreni
Data licitatiei 24.05.2021
au mai rămas 16 zile
4
4
Valoare estimata : 475,308 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5268627 Data publicarii : 05.05.2021 Tara/Judet: RO/Sibiu
Descriere scurta:

Acces la DN2B, km 124 + 690 dreapta, pentru obiectivul Nod Tehnologic Șendreni

Coduri CPV:

45233140-2 - Lucrări de drumuri

Textul licitatiei

I: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Acces la DN2B, km 124 + 690 dreapta, pentru obiectivul Nod Tehnologic Șendreni Numar de referinta:33593/28.042021 II.1.2) Cod CPV principal: 45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere succinta: Entitatea contractantă dorește încheierea unui contract sectorial de lucrări avînd ca obiect Acces la DN2B, km 124 + 690 dreapta, pentru obiectivul Nod Tehnologic Șendreni Data limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, este a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare