Data licitatiei 09.03.2021

Expirat

Achiziţia serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, cod SMIS 134161»
Data licitatiei 09.03.2021
Expirat
12
12
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5152482 Data publicarii : 03.03.2021 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

Achiziţia serviciilor de audit financiar extern în cadrul proiectului «Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1, cod SMIS 134161»

Coduri CPV:

79212100-4 - Servicii de auditare financiară

Textul licitatiei

estora. , Propunerea financiară va cuprinde: formularul de ofertă (completat pe modelul de formular indicat de autoritatea contractantă – cu preţul total al ofertei financiare)., Se vor completa toate celelalte formulare ataşate., Criteriul de atribuire este ”preţul cel mai scăzut”. , Nerespectarea instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul anunţ va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă., Data limită: 09.03.2021 – ORA 11.00 Ofertele se pot trimite pe adresa de mail Serviciul achizitii publice (licitatii@primariagalati.ro) sau se pot depune la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54. Pentru informatii suplimentare telefon: 0236/307720.

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare