Data licitatiei 02.08.2021

Expirat

Achiziţie rest de executat lucrări pentru obiectivul: \"Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru in pod existent (C2)
Data licitatiei 02.08.2021
Expirat
14
14
Valoare estimata : 56,720,677 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5385764 Data publicarii : 25.06.2021 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

Achiziţie rest de executat lucrări pentru obiectivul: "Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru in pod existent (C2) amenajare incinta și refacere imprejmuire la IPJ CLUJ și DJI CLUJ" în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. – sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul de locuinţe, Operaţiunea B- Clădiri Publice– Cod SMIS 110270

Coduri CPV:

45000000-7 - Lucrări de construcţii

Textul licitației

la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100122550 Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante: - SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Achiziţie rest de executat lucrări pentru obiectivul: \"Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru in pod existent (C2) amenajare incinta și refacere imprejmuire la IPJ CLUJ și DJI CLUJ\" în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa priori

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT