Data licitatiei 12.05.2021

Expirat

Achiziție servicii de mentenanță pentru sistemul de detecție și avertizare la incendiu
Data licitatiei 12.05.2021
Expirat
3
3
Valoare atribuita : 36,700 RON Tip anunt: Atribuiri ID: 5281584 Data publicarii : 12.05.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Achiziție servicii de mentenanță pentru sistemul de detecție și avertizare la incendiu

Coduri CPV:

50610000-4 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate

Textul licitatiei

/p> SECTIUNEA II: Obiect II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Achiziție servicii de mentenanță pentru sistemul de detecție și avertizare la incendiu II.1.2) Cod CPV principal: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului Tipul contractului: Servicii II.1.4) Descriere succinta: Achiziție servicii de mentenanță pentru sistemul de detecție și avertizare la incendiu. Contractul va intra in vigoare la data semnarii, pentru o perioada de 32 luni. Perioada de execuție a serviciilor de către prestator este de 30 de luni de la data precizată în ordinul de începere a activităților transmis de beneficiar (AM POCA). Solicitările de clarificări pot fi depuse cu 6 zile calendaristice înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat. Solicitările de clarificări se vor depune în SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă, în secțiunea clarificări. Răspunsul consolidat va fi postat cu 3 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor stabilit în anunțul de participare. II.1.6) Informatii pr

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

CREARE CONT