Data licitatiei 15.04.2024

Expirat

Achiziționare autograder
Data licitatiei 15.04.2024
Expirat
19
19
Valoare estimata : 646,191 RON Tip anunt: Achizitii ID: 8111667 Data publicarii : 01.04.2024 Tara/Judet: RO/Arad
Descriere scurta:

Achiziționare autograder

Coduri CPV:

43221000-8 - Gredere rutiere
50800000-3 - Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
80530000-8 - Servicii de formare profesională

Textul licitației

u: Achiziționare autograder Numar de referinta:3518849_2024_PAAPD1476974 II.1.2) Cod CPV principal: 43221000-8 Gredere rutiere (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Achiziționare autograder Prin prezenta procedură se dorește achiziționarea unui utilaj de tip autograder echipat cu scarificator si lamă pe față, cu respectarea specificațiilor tehnice precizate în Caietul de sarcini, anexă la documentația de atribuire. Totodată, în obiectul achiziției sunt incluse și serviciile conexe de transport a utilajului la sediul achizitorului, instruirea personalului achizitorului pentru operarea cu acesta și serviciile de service/întreținere/reparație în perioada de garanție asigurată de către producător/furnizor pentru acest utilaj. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 6 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. II.1.5) Valoarea totala est

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT