Data licitatiei 08.04.2021

Expirat

Achizitia de ractivi 3 loturi ( lotul 1,2 )
Data licitatiei 08.04.2021
Expirat
2
2
valoare atribuita : 57,870 RON Tip anunt: Atribuiri ID: 5235844 Data publicarii : 09.04.2021 Tara/Judet: RO/Arad
Descriere scurta:

Achizitia de ractivi 3 loturi ( lotul 1,2 )

Coduri CPV:

33696500-0 - Reactivi de laborator

Textul licitatiei

ii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Valoare: 57870 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2) Moneda: Leu II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: Cod CPV principal: 33696500-0Reactivi de laborator (Rev.2) II.2.3) Locul de executare Cod nuts: RO421 Arad Locul principal de executare: - II.2.4) Descrierea achizitiei publice: (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Reactivi necesari in laboratorul de analize . II.2.5) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii Durata in luni: 3 II.2.11) Informatii privind optiunile II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu II.2.14) Informatii suplimentare: Reactivi necesari in laboratorul de analize .

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare