Data licitatiei 25.02.2021

Expirat

Achizitie echipament sportiv 2 loturi: LOT 1 disciplina NATATIE ; LOT 2 disciplina ATLETISM
Data licitatiei 25.02.2021
Expirat
21
21
valoare estimata : 11,590 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5110886 Data publicarii : 15.02.2021 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

Achizitie echipament sportiv 2 loturi: LOT 1 disciplina NATATIE ; LOT 2 disciplina ATLETISM

Coduri CPV:

37400000-2 - Articole şi echipament de sport

Textul licitatiei

ipal: 37400000-2 Articole si echipament de sport (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: echipament specific disciplinelor sportive natatie si atletism II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea totala estimata: 11590 Moneda: RON II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Da Pot fi depuse oferte pentru: Un Singur Lot Numarul maxim de loturi pentru care se poate depune oferta: Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 1 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi: Oferta se poate depune pentru un singur lot SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE< ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) Conditii de participare III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale: Cerinta nr. 1 Declaratia privind neâncadrarea în situatiile prevazute de la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii con

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare