Data licitatiei 22.03.2021

Expirat

Achizitie materiale de constructii
Data licitatiei 22.03.2021
Expirat
19
19
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5159577 Data publicarii : 08.03.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Achizitie materiale de constructii

Coduri CPV:

44110000-4 - Materiale de construcţii

Textul licitatiei

II.1.2) Cod CPV principal: 44110000-4 Materiale de constructii (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Obiectul achiziției îl reprezintă „Materiale de constructii”, cu respectarea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini, prin încheierea unui acord-cadru cu maxim 3 operatori economici și cu o durată de pana la 31.08.2021. Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de maxim 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarficare/informațiilor suplimenta

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare