Data licitatiei 24.06.2021

au mai rămas 4 zile

Achizitie servicii inregistrare sistemică a imobilelor din sectoarele 54, 55, 59 și 64 situate in intravilanul și extravilanul comunei Micăsasa
Data licitatiei 24.06.2021
au mai rămas 4 zile
10
10
Valoare estimata : 314,500 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5350831 Data publicarii : 10.06.2021 Tara/Judet: RO/Sibiu
Descriere scurta:

Achizitie servicii inregistrare sistemică a imobilelor din sectoarele 54, 55, 59 și 64 situate in intravilanul și extravilanul comunei Micăsasa

Coduri CPV:

71354300-7 - Servicii de cadastru

Textul licitatiei

ii inregistrare sistemică a imobilelor din sectoarele 54, 55, 59 și 64 situate in intravilanul și extravilanul comunei Micăsasa Numar de referinta:4405945/2021/274 II.1.2) Cod CPV principal: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II II.1.4) Descriere succinta: Serviciile de elaborare documentatii cadastrale in vederea inscrierii in evidentele de cadastru si publicitate imobiliară pentru imobilele din sectoarele 54, 55, 59 și 64 situate in intravilanul si extravilanul comunei Micăsasa, atat cele aflate in patrimoniul comunei, cat si a cetatenilor din comună reprezintă o necesitate fundamentală pentru clarificarea situatiilor juridice ale imobilelor de pe raza comunei. Achizitia vizează reglementarea situatiilor juridice ale terenurilor din sectoarele 54, 55, 59 și 64 situate in intravilanul si extravilanul comunei Micăsasa și inscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Numărul de imobile din intravilan estimate a fi inregistrate este de 770 iar in extravilan este estimată inregistrarea unui număr de 300 de i

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

CREARE CONT

Licitatii recomandate