Data licitatiei 12.04.2021

Expirat

Achizitie tractor
Data licitatiei 12.04.2021
Expirat
16
16
valoare estimata : 779,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5145929 Data publicarii : 02.03.2021 Tara/Judet: RO/Tulcea
Descriere scurta:

Achizitie tractor

Coduri CPV:

16700000-2 - Tractoare

Textul licitatiei

matii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante - I.5) SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Achizitie tractor Numar de referinta:3722040 / 2020 /3 II.1.2) Cod CPV principal: 16700000-2 Tractoare (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Achiziția are ca obiect furnizare tractor (1 bucată) prevăzut cu accesorii, în cadrul proiectului „Conservarea Pădurii Caraorman”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare conform Contractului de finanțare nr. 250/27.05.2019 , conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depuner

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare