Data licitatiei 23.10.2017

Expirat

ACHIZITIONARE CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI
Data licitatiei 23.10.2017
Expirat
54
54
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2660135 Data publicarii : 17.10.2017 Tara/Judet: RO/Prahova
Descriere scurta:

ACHIZITIONARE CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI

Coduri CPV:

03419100-1 - Produse din cherestea
45422000-1 - Lucrări de dulgherie

Textul licitatiei

a termenului prevazut la litera a). Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti Cap.51.02.71.01 – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017-alte cheltuieli Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt. Achizitia produselor prevazute mai sus va fi facuta exclusiv prin catalogul electronic SEAP si va fi finalizata prin incheierea unui contract de furnizare. Detalii tehnice si oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic SEAP (e-licitatii.ro) pana la data de 24.10.2017, ora: 14.00. Dupa expirarea termenului vom analiza ofertele postate in SEAP. Ofertele vor fi identificate in SEAP dupa cod C

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare