Data licitatiei 30.08.2017

Expirat

ACHIZITIONAREA A 30 CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI
Data licitatiei 30.08.2017
Expirat
61
61
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2554324 Data publicarii : 24.08.2017 Tara/Judet: RO/Prahova
Descriere scurta:

ACHIZITIONAREA A 30 CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI

Coduri CPV:

03419100-1 - Produse din cherestea
45422000-1 - Lucrări de dulgherie

Textul licitatiei

pirarea termenului prevazut la litera a). Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti Cap.51.02.71.01 – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017-alte cheltuieli Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut,in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt. Solicitam mentionarea la denumirea produsului si a precizarii ca ofertele sunt postate pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora. In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele speci

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare