Data licitatiei 12.07.2017

Expirat

ACHIZITIONAREA A 40 CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI
Data licitatiei 12.07.2017
Expirat
51
51
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2462642 Data publicarii : 09.07.2017 Tara/Judet: RO/Prahova
Descriere scurta:

ACHIZITIONAREA A 40 CASUTE DIN LEMN PENTRU ORGANIZAREA DE TARGURI

Coduri CPV:

03419100-1 - Produse din cherestea
45422000-1 - Lucrări de dulgherie

Textul licitatiei

unicipiului Ploiesti Cap.51.02.71.01 – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut, in conformitate cu prevederile art.187, alin (3), lit. a), din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 34 si 138, alin (1) si (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Intreaga Documentatie de atribuire aferenta achizitiei directe, respectiv Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, Formularele si Formularul de contract, sunt anexate prezentului Anunt. In acelasi timp, Documentele de calificare, Propunerea tehnica, Formularul de oferta si Anexele acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de furnizare se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte - documentatia de atribuire, urmand ca acestea sa fie depuse in original, la Registratura Primariei Munic

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare