Data licitatiei 20.09.2020

Expirat

Acord-cadru de furnizare cort/ modul universal adapostire
Data licitatiei 20.09.2020
Expirat
57
57
Valoare estimata : 56,401,405 RON Tip anunt: Achizitii ID: 4741384 Data publicarii : 16.08.2020 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Acord-cadru de furnizare cort/ modul universal adapostire

Coduri CPV:

39522530-1 - Corturi

Textul licitatiei

nat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante - I.5) SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Acord-cadru de furnizare cort/ modul universal adapostire Numar de referinta:4193125_2020_PAAPD1139740 II.1.2) Cod CPV principal: 39522530-1 Corturi (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Furnizare cort/ modul universal adapostire, conform cerintelor din documentatia de atribuire. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul de mai sus, raspunsul autoritatii contractante la ace

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare