Data licitatiei 17.05.2021

au mai rămas 28 zile

Acord-cadru de furnizare electrostivuitor
Data licitatiei 17.05.2021
au mai rămas 28 zile
12
12
valoare estimata : 11,100,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5234697 Data publicarii : 08.04.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Acord-cadru de furnizare electrostivuitor

Coduri CPV:

42418900-8 - Utilaje de încărcare sau de manipulare

Textul licitatiei

nat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante - I.5) SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Acord-cadru de furnizare electrostivuitor Numar de referinta:4193125_2021_PAAPD1272019 II.1.2) Cod CPV principal: 42418900-8 Utilaje de incarcare sau de manipulare (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Furnizare electrostivuitor, conform cerintelor din documentatia de atribuire. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul de mai sus, raspunsul autoritatii contractante la aces

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare