Data licitatiei 13.06.2019

Expirat

ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE
Data licitatiei 13.06.2019
Expirat
8
8
valoare atribuita : 0 Tip anunt: Atribuiri ID: 3928501 Data publicarii : 13.01.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE

Coduri CPV:

33600000-6 - Produse farmaceutice

Textul licitatiei

vedea caietul de sarcini.Termenul in care autoritatea contractanta raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Da II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 2105409.6 / Cea mai ridicata oferta: 2105409.6 luata in considerare Moneda: Leu II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: Cod CPV principal: 33600000-6Produse farmaceutice (Rev.2) II.2.3) Locul de executare Cod nuts: RO321 Bucureşti Locul principal de executare: Sos. Vitan-Barzesti nr.13, sector 4, Bucuresti II.2.4) Descrierea achizitiei publice: (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) cant min/max ctr subsecv=190/220, cant min/max AC=4560/5280, val celui mai mare ctr subsecv=3740 lei II.2.5) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiz

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare