Data licitatiei 07.07.2019

Expirat

Antibacterieni de uz sistemic - Cod CPV 33651100-9 si Diverse medicamente - Cod CPV 33690000-3
Data licitatiei 07.07.2019
Expirat
24
24
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 3878865 Data publicarii : 02.06.2019 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Antibacterieni de uz sistemic - Cod CPV 33651100-9 si Diverse medicamente - Cod CPV 33690000-3

Coduri CPV:

33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic

Textul licitației

tionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante - I.5) SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Antibacterieni de uz sistemic - Cod CPV 33651100-9 si Diverse medicamente - Cod CPV 33690000-3 Numar de referinta:13061/22.05.2019 II.1.2) Cod CPV principal: 33651100-9 Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Achizitie medicamente conform caiet de sarcini. Precizam ca: data limita de a raspunde la orice clarificare – data limita la care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: în a 10-a zi în

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT