Data licitatiei 14.12.2023

Expirat

ANUNT : \"Proiectare și execuție - alimentare cu energie electrică – spor de putere – pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale ,,Miron Costin”\"
Data licitatiei 14.12.2023
Expirat
36
36
Valoare estimata : 127,132 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7769268 Data publicarii : 09.12.2023 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

ANUNT : "Proiectare și execuție - alimentare cu energie electrică – spor de putere – pentru obiectivul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale ,,Miron Costin”"

Coduri CPV:

45310000-3 - Lucrări de instalaţii electrice
71242000-6 - Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor

Textul licitației

2023 ora 12:00, Se vor prezenta: oferta însoțită de documente de calificare (completarea formularelor anexate), propunerea tehnică şi propunerea financiară conform caietului de sarcini., Garanţia de buna execuţie a contractului este in cuantum de 5 % din pretul contractului, fara T.V.A., Documente de calificare: , Se vor completa formularele anexate anunțului de participare. , Propunerea tehnică: În cadrul propunerii tehnice se vor comenta toate cerinţele caietului de sarcini şi se va face dovada îndeplinirii acestora. Ofertantul trebuie să facă dovada îndeplinirii cerinţelor de personal din Caietul de sarcini anexat prezentului anunţ. Pentru personalul propus, ofertanţii vor prezenta documente precum: contract de muncă / extras revisal / contract colaborare, CV-uri, diplome, certificate, atestate, etc., Se vor completa formularele ataşate., Propunerea financiară va cuprinde: formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă , Termen de realizare contract: 2 luni, Nota: Ȋn cazul în care ofertantul nu are în obiectul său de activitate atât servicii de proiectare, cât şi execuţie de lucrări, iar o parte a contractului va fi realizată de un alt

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT