Data licitatiei 26.09.2023

Expirat

ANUNT : \"Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție a obiectivului: „Renovare energetică a Școlii Gimnaziale Dan Barbilian”\"
Data licitatiei 26.09.2023
Expirat
79
79
Valoare estimata : 48,000 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7477648 Data publicarii : 21.09.2023 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

ANUNT : "Servicii de supervizare a lucrărilor de proiectare și execuție a obiectivului: „Renovare energetică a Școlii Gimnaziale Dan Barbilian”"

Coduri CPV:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică

Textul licitației

ce dovada îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini şi se va prezenta echipa de specialiști pentru realizarea obiectivului, în conformitate cu solicitările autorității contractante de la „Cap 4. – Cerințe minime profesionale” din caietul de sarcini. Ofertanții vor declara că sunt de acord cu modelul de contract propus de autoritatea contractantă şi cu termenul de realizare a contractului solicitat de autoritatea contractantă – 75 luni, Propunerea financiară:, Această propunere va cuprinde formularul de ofertă., Criteriul de atribuire ”preţul cel mai scăzut”, aplicat doar ofertelor declarate conforme. , Nerespectarea instrucţiunilor şi neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activităţi realizate pe riscul ofertantului. Neprezentarea unuia sau mai multor documente din cele solicitate prin prezentul anunţ va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă., Data limită: : 26.09.2023, ora 14:00 Ofertele se pot trimite pe adresa de mail Serviciul achizitii publice (licitatii@primariagalati.ro) sau se pot depune la sediul Primariei municipiului Galati, Str. Domneasca nr. 54. Pentru informa

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT