Data licitatiei 26.02.2021

Expirat

Carburant - transport experți pentru proiectul POCU cu titlul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”
Data licitatiei 26.02.2021
Expirat
16
16
valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5096569 Data publicarii : 08.02.2021 Tara/Judet: RO/Bucuresti
Descriere scurta:

Carburant - transport experți pentru proiectul POCU cu titlul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”

Coduri CPV:

09132100-4 - Benzină fără plumb

Textul licitatiei

ecoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” Numar de referinta:1 II.1.2) Cod CPV principal: 09132100-4 Benzina fara plumb (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Furnizare / Cumparare II.1.4) Descriere succinta: Achiziționarea de Carburant - transport experți pentru proiectul POCU cu titlul Carburant - transport experți pentru proiectul POCU cu titlul „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, cod SMIS: 117426, cu respectarea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini. Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de maxim 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederil

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare