Data licitatiei 24.05.2020

Expirat

CL10 - Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu
Data licitatiei 24.05.2020
Expirat
119
119
Valoare estimata : 54,563,549 RON Tip anunt: Achizitii ID: 4562476 Data publicarii : 30.03.2020 Tara/Judet: RO/Cluj
Descriere scurta:

CL10 - Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu

Coduri CPV:

45232150-8 - Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

Textul licitației

lte autoritati contractante: I.3) Comunicare Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru access direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091598 Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare pot fi obtinute la: - Comunicarea electronica necesita utlizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si dispozitive este gratuit, la: - Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.6) Activitate principala Apa SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: CL10 - Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, Baciu, Apahida şi Feleacu Numar de referinta:CL10 – POIM II.1.2) Cod CPV principal: 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Executarea II.1.4) Descriere s

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT

Licitatii recomandate

Achizitie executie lucrari în cadrul contractului cu titlul: CL7 – „Extinderea retelelor de alimentare cu apa in Comunele Ulmu, Dorobantu, Chiselet si Spantov. Infiintarea retelelor de canalizare in Comuna Chiselet. Extinderea retelei de canalizare

30 OCT
2023
data publicarii : 21.09.2023
valoare estimata: 76,786,544 RON
Romania > Calarasi

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție «EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SAT STOLNICENI-PRĂJESCU ȘI SAT COZMEȘTI, COMUNA

21 SEP
2023
data atribuita : 21.09.2023
valoare atribuita: 20,895,500 RON
Castigatori : ...
Romania > Iasi

Servicii de proiectare si lucrari de executie pentru “Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in sat Sohatu si sat Progresu, comuna Sohatu, judetul Calarasi”

21 SEP
2023
data atribuita : 21.09.2023
valoare atribuita: 12,006,800 RON
Castigatori : ...
Romania > Calarasi

Servicii de elaborare proiect DTAC, DTOE, PT, DE, CS, verificarea tehnică de calitate a proiectului, inclusiv servicii de asistență tehnică și execuția de lucrări “REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PENTRU DESCĂRCAREA CANALELOR COLECTOARE HC11

17 OCT
2023
data publicarii : 21.09.2023
valoare estimata: 2,872,221 RON
Romania > Alba

Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Alimentare cu apă a localităților Șoimi și Codru (Dumbrăvița de Codru - Mâț), com. Șoimi, județul Bihor”

18 OCT
2023
data publicarii : 21.09.2023
valoare estimata: 2,098,987 RON
Romania > Bihor