Data licitatiei 19.03.2021

Expirat

Cntract de lucrări (Proiectare si executie) aferent investitiei ,,Refacere si consolidare platforma drum comunal DC64 Susani-Stoiculesti punct ,,Brezesti”, comuna Susani, judetul Valcea”
Data licitatiei 19.03.2021
Expirat
15
15
valoare estimata : 3,189,227 RON Tip anunt: Achizitii ID: 5138166 Data publicarii : 26.02.2021 Tara/Judet: RO/Valcea
Descriere scurta:

Cntract de lucrări (Proiectare si executie) aferent investitiei ,,Refacere si consolidare platforma drum comunal DC64 Susani-Stoiculesti punct ,,Brezesti”, comuna Susani, judetul Valcea”

Coduri CPV:

45233120-6 - Lucrări de construcţii de drumuri

Textul licitatiei

sti”, comuna Susani, judetul Valcea” Numar de referinta:2541380/2021/1 II.1.2) Cod CPV principal: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare II.1.4) Descriere succinta: Autoritatea contractanta precizeaza ca fondurile necesare achizitiei sunt asigurate de Bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale, conform HOTĂRÂRE nr. 531 din 9 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale si Bugetul local al Primariei Comunei Susani. Obiectul prezentei achizitii, consta in: -Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize; -Elaborarea documentatiei tehnice necesare autorizatiei de construire; Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei; -Executia lucrarilor pentru proiectul ,,Refacere si consolidare platforma drum comunal DC64 Susani-Stoiculesti punct ,,Berzest

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare