Data licitatiei 02.12.2018

Expirat

Colectare, transport și depunere a valorilor bănești și instrumentelor de plată din subunitățile SRTFC Iași la unitățile bancare teritoriale.
Data licitatiei 02.12.2018
Expirat
19
19
valoare atribuita : 0 Tip anunt: Atribuiri ID: 3489568 Data publicarii : 07.01.2021 Tara/Judet: RO
Descriere scurta:

Colectare, transport și depunere a valorilor bănești și instrumentelor de plată din subunitățile SRTFC Iași la unitățile bancare teritoriale.

Coduri CPV:

60100000-9 - Servicii de transport rutier

Textul licitatiei

Iași la unitățile bancare teritoriale. II.1.2) Cod CPV principal: Servicii de transport rutier (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului Tipul contractului: Servicii II.1.4) Descriere succinta: Colectare, transport si depunere a valorilor banesti si a instrumentelor de plata din subunitatile SRTFC Iasi la unitatile bancare teritoriale conform prevederi caiet sarcini. Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. II.1.6) Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi: Nu II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA) Oferta cea mai scazuta: 491040 / Cea mai ridicata oferta: 491040 luata in considerare Moneda: RON II.2) Descriere II.2.2) Coduri CPV secundare: Cod CPV principal: 60100000-9Servicii de transport rutier (Rev.2) II.2.3) Locul de executare Cod nuts: RO213 Iaşi Locul principal de executare: Conform prevederi caiet sarcini. II.2.4) Descrierea achizitiei publice: (natura si cantitat

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare