Data licitatiei 06.09.2022

Expirat

Concesionare spaţiu comercial în suprafaţă de 57,32 mp
Data licitatiei 06.09.2022
Expirat
17
17
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6404847 Data publicarii : 17.08.2022 Tara/Judet: RO/Iasi
Descriere scurta:

Concesionare spaţiu comercial în suprafaţă de 57,32 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

taţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Comunei Dobrovăţ. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Dobrovăţ, comuna Dobrovăţ, Str. Principală nr. 658, judeţul Iaşi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 200 lei/exemplar, care se achită în numerar la Casieria instituţiei sau în contul concedentului: RO31TREZ40621A300530XXXXX, deschis la Trezoreria Iaşi, cod fiscal al concedentului: 4540607. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.08.2022, ora 12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.09.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Urbanism din cadrul Comunei Dobrovăţ, comuna Dobrovăţ, Str. Principală nr. 658, judeţul Iaşi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.09.2022, ora 12.00, la sediul Comunei Dobr

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT