Data licitatiei 20.06.2023

Expirat

Concesionare teren 500 mp
Data licitatiei 20.06.2023
Expirat
25
25
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7091509 Data publicarii : 31.05.2023 Tara/Judet: RO/Galati
Descriere scurta:

Concesionare teren 500 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

ii unui service auto. Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr.200 din data de 27.04.2023; 2.2.Teren intravilan, în suprafaţă de 1.685 mp, situat în Galaţi, str. Stadionului, nr.lA, proprietatea privată a Municipiului Galaţi, care se identifică în cartea funciară a municipiului cu nr.134981, nr.cadastral 134981.Conform Certificatului de Urbanism nr. 40/16.01.2023 terenul se concesionează în vederea edificării unui restaurant de tip \"drive in\". Concesionarea se face conform Hotărârii Consiliului Local nr.201 din data de 27.04.2023. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 54; 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, cam. 106, str.Domnească, nr.54; 3.3. Costul şi

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT