Data licitatiei 16.08.2017

Expirat

Concesionare teren in suprafata de 2000 mp; vanzare calculator; autoturism Dacia; etc
Data licitatiei 16.08.2017
Expirat
166
166
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 2491085 Data publicarii : 23.07.2017 Tara/Judet: RO/Bihor
Descriere scurta:

Concesionare teren in suprafata de 2000 mp; vanzare calculator; autoturism Dacia; etc

Coduri CPV:

70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

este: definitivă. 2.Oferta care face obiectul licitaţiei este compusa din: l.Calculator intel P4N4; 2. Calculator intel P4N5; S.Calcu- lator intel P42,8N7; 4.Calculator intel P4N8; S.Calculator intel P4N9; 6.Calculator intel; 7.Auto- turism Dacia 1310: 8.Autoturism Dacia 1310; 9.Microbuz Mercedes Benz Sprinter 313CDI: lO.Microbuz Mercedes Benz; 11. Autospecială Roman 8135; 12.Presă peturi. Preţul de pornire al licitaţiei este de 6.196 lei/fără TVA, echivalentul a 1.380 Euro (conform raportului de evaluare). Se poate depune ofertă pentru una sau mai multe poziţii, conform raportului de evaluare. Licitaţia va avea loc în data de 17.08.2017, ora 14.00 în loc Bratca -Sala de şedinţe a Primăriei din cadrul Centrului Cultural Bratca. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei Comunei Bratca compartimentul de achiziţii publice. Pot participa la licitaţie ofertanţi, persoane fizice sau juridice române care au sediul sau domiciliul în România şi pot să depună o singură ofertă pentru aceiaşi poziţie. Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare şi vânzare, inclusiv costul documentaţiei tehnice v

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT