Data licitatiei 21.03.2024

Expirat

Concesionare teren in suprafata de 286 mp
Data licitatiei 21.03.2024
Expirat
4
4
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 8011143 Data publicarii : 29.02.2024 Tara/Judet: RO/Calarasi
Descriere scurta:

Concesionare teren in suprafata de 286 mp

Coduri CPV:

70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

atea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Călăraşi, pe baza unei solicitări scrise, contra cost. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Administrarea Patrimoniului Public şi Privat şi Diaspora din cadrul Municipiului Călăraşi, str. Bucureşti nr. 140 A, judeţul Călăraşi. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Călăraşi. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.03.2024, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.03.2024, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 140 A, judeţul Călăraşi. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschi

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT