Data licitatiei 13.10.2023

Expirat

Concesionare teren intravilan in suprafata de 1662 mp
Data licitatiei 13.10.2023
Expirat
10
10
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7474558 Data publicarii : 21.09.2023 Tara/Judet: RO/Constanta
Descriere scurta:

Concesionare teren intravilan in suprafata de 1662 mp

Coduri CPV:

70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

l de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin solicitare verbală, la sediul Comunei Pantelimon, Compartimentul Registratură. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Registratură, din cadrul Comunei Pantelimon, comuna Pantelimon, Str.Principală nr.214, judeţul Constanţa. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei/exemplar, sumă ce se achită la Casieria Comunei Pantelimon. 3.4.Datalimită pentru solicitarea clarificărilor: 04.10.2023, ora 16.00. 4.lnformaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 12.10.2023, ora 15.00.4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură, din cadrul Comunei Pantelimon, comuna Pantelimon, Str.Principală nr.214, judeţul Constanţa. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 13.10.2023, ora 10

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT