Data licitatiei 13.03.2024

Expirat

Concesionare teren intravilan, în suprafaţă de 41.500 mp
Data licitatiei 13.03.2024
Expirat
13
13
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7990515 Data publicarii : 22.02.2024 Tara/Judet: RO/Sibiu
Descriere scurta:

Concesionare teren intravilan, în suprafaţă de 41.500 mp

Coduri CPV:

70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

10.3.2.Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziţii Publice şi Licitaţii, Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 31, jud.Sibiu. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 500Lei, se achită la Casieria Oraşului Avrig, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud. Sibiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.03.2024, ora 10.00.4.lnformaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 13.03.2024, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Oraşului Avrig, Registratură, str. Gh. Lazăr, nr. 10, jud.Sibiu. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 13.03.2024, ora 13.00, la sediul Oraşului Avrig, Compartiment Achiziţii Publice şi Licitaţii, str. Gh. Lazăr, nr. 31, jud. Sibiu. 6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, Secţia de Contencios Administrativ, Sibiu, Str. Ocnei, n

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT