Data licitatiei 16.01.2024

Expirat

Concesionare teren în suprafaţă de 893mp
Data licitatiei 16.01.2024
Expirat
18
18
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7765733 Data publicarii : 08.12.2023 Tara/Judet: RO/Vaslui
Descriere scurta:

Concesionare teren în suprafaţă de 893mp

Coduri CPV:

70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

partimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Creţeşti, comuna Creţeşti, Str.Principală nr.71, judeţul Vaslui.3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: lOOLei/exemplar, se poate achita numerar la Casieria Comunei Creţeşti. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.01.2024, ora 13.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1 .Data-limită de depunere a ofertelor: 15.01.2024, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Comunei Creţeşti, comuna Creţeşti, Str.Principală nr.71, judeţul Vaslui.4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original şi 1 exemplar copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.01.2024, ora 11.00, la sediul Comunei Creţeşti, comuna Creţeşti, Str.Principală nr.71, judeţul Vaslui. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de C

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT Cere Consultanta