Data licitatiei 07.09.2022

Expirat

Concesionare teren în suprafaţă totală de 27.693 mp
Data licitatiei 07.09.2022
Expirat
13
13
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6404846 Data publicarii : 17.08.2022 Tara/Judet: RO/Vaslui
Descriere scurta:

Concesionare teren în suprafaţă totală de 27.693 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii
70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

le 1, 7, 12, 25, 52, 99, 103, 107 şi 108, aparţinând domeniului privat al Comunei Dimitrie Cantemir, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 36/31.08.2021 şi temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Comunei Dimitrie Cantemir. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Dimitrie Cantemir, Str. Principală nr. 1, judeţul Vaslui. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20 lei/exemplar care se achită cu numerar la casieria unităţii. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.08.2022, ora 15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.09.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Comunei Dimitrie Cantemir, Str. Principală nr. 1, jude

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT