Data licitatiei 26.10.2022

Expirat

Concesionare teren suprafata de 17.473 mp
Data licitatiei 26.10.2022
Expirat
15
15
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6454552 Data publicarii : 05.10.2022 Tara/Judet: RO/Vrancea
Descriere scurta:

Concesionare teren suprafata de 17.473 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

ietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: prin solicitarea scrisa, de la sediul Comunei Campuri. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/com partim entului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Registratura Comunei Campuri, Str.Principala nr.479, judetul Vrancea. 3.3. Costul si condi­ tiile de plata pentru obtinerea acestui exem­ plar, unde este cazul: 200 Lei/ exemplar care se achita in numerar la Casieria institutiei. 3.4.Data-limita pentru solicitarea clarifica­ rilor: 18.10.2022, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor: 26.10.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusa la Registratura Comunei Cam puri, Str.Principala nr. 479, judetul Vrancea. 4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original si 2 exemplare copii. 5.Data si Jocul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 26.10.2022, ora 12.00, Com una Cam puri, Str. Principala nr.479, ju d etu l Vrancea. 6 .Denum irea, adresa

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT