Data licitatiei 12.01.2024

Expirat

Concesionare terenuri în suprafaţa de 449.660 mp
Data licitatiei 12.01.2024
Expirat
21
21
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7765740 Data publicarii : 08.12.2023 Tara/Judet: RO/Vaslui
Descriere scurta:

Concesionare terenuri în suprafaţa de 449.660 mp

Coduri CPV:

70321000-7 - Servicii de închiriere de terenuri

Textul licitației

11, P 898,899 si 900, categorie de folosinţă \"păşune\".Lot 2. - C.F 72605, Identificare teren - suprafaţă 291.971 mp, extravilan sat Vetrisoaia, TI 10, P 892,895 si 896, categorie de folosinţă \"păşune\" în scopul desfăşurării de activităţi cu specific economic reprezentând dezvoltarea unor parcuri fotovoltaice. Conform Caietului de sarcini, H.C.L. Vetrisoaia nr.64dindatade31.10.2023 şi conform O.U.G. nr. 57/2019.3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Vetrisoaia.3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: La cerere, Secretar general comuna Vetrisoaia, comuna Vetrisoaia, localitatea Vetrisoaia, judeţul Vaslui 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 500 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei Vetrisoaia 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarific

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT