Data licitatiei 29.06.2023

Expirat

Concesiune 3 loturi de teren
Data licitatiei 29.06.2023
Expirat
28
28
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 7091577 Data publicarii : 31.05.2023 Tara/Judet: RO/Alba
Descriere scurta:

Concesiune 3 loturi de teren

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

3.277mp, înscris în CF nr.96868, nr.cad.96868, categoria de folosinţă \'păşune\", proprietar tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, domeniul privat; Lot nr.3 -teren în suprafaţă de 342.123mp, înscris în CF nr.96869, nr.cad.96869, categoria de folosinţă \'păşune\", proprietar tabular, în cotă de 1/1, Municipiul Aiud, domeniul privat. Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 139/26.05.2023 şi O.U.G.nr.57/2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Direct de la sediul Municipiului Aiud -Direcţia Arhitect-şef, în baza unei solicitări scrise. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Arhitect-şef din cadrul Municipiului Aiud, telefon 0258.861.310, int.1039, e-mail: tehnic@aiud.ro. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei/ do

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT Cere Consultanta