Data licitatiei 25.07.2022

Expirat

Contract de concesiune servicii pentru Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei Bod
Data licitatiei 25.07.2022
Expirat
49
49
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6297766 Data publicarii : 04.07.2022 Tara/Judet: RO/Brasov
Descriere scurta:

Contract de concesiune servicii pentru Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei Bod

Coduri CPV:

90511000-2 - Servicii de colectare a deşeurilor menajere

Textul licitației

ata mai sus Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus I.4) Tipul autoritatii contractante Autoritate regionala sau locala I.5) Activitate principala Servicii generale ale administratiilor publice SECTIUNEA II: OBIECT II.1) Obiectul achizitiei II.1.1) Titlu: Contract de concesiune servicii pentru Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei Bod Numar de referinta:4777213_1 II.1.2) Cod CPV principal: 90511000-2 Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2) II.1.3) Tipul contractului: Servicii / Prestari de servicii pentru comunitate II.1.4) Descriere succinta: Comuna Bod are un număr de aproximativ 5482 locuitori permanenți și aproximativ 57 agenți economici. Pe baza datelor obținute din colectările anterioare estimam o cantitate medie de 150 tone/luna de deșeuri din care, conform raportărilor anului precedent, va rezulta o cantitate de deșeuri reciclabile într-un procent minim de 10%. Contractul ce urmează a fi atribuit, după parcurgerea procedurii de atribuire concurențiale reglementată de Legea nr. 100/2016 a concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii și H.G

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT