Data licitatiei 10.11.2011

Expirat

Contract de proiectare si executie lucrari
Data licitatiei 10.11.2011
Expirat
77
77
Valoare estimata : 196,924,160 RON Tip anunt: Achizitii ID: 56587 Data publicarii : 27.09.2011 Tara/Judet: Mures
Descriere scurta:

Contract de proiectare si executie lucrari (documentatie tehnico-economica fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C., verificare proiect si executie de lucrari la obiectivele de investitii-conform anexe -11 buc. Valoarea estimata fara TVA: 196,924,160 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 36 luni incepand de la data atribuirii contractului.

Coduri CPV:

45246000-3 - Lucrări de regularizare a cursurilor de apă şi a viiturilor
45246200-5 - Lucrări de protecţie a malurilor
71311000-1 - Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publice
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Textul licitatiei

a contractului de autoritatea contractanta CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI, DE INVESTITII- P.N.D.I. - 11 ANEXE II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Lucrari Proiectare si executare Locul principal de executare: A.B.A.Mures str. Koteles Samuel nr.33 jud.Mures tel 0265 260289,fax.0265264290 Codul NUTS: RO125 - Mures II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Informatii privind acordul-cadru II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Contract de proiectare si executie lucrari (documentatie tehnico-economica fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C., verificare proiect si executie de lucrari la obiectivele de investitii-conform anexe -11 buc. II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2) 45246200-5 - Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2) 71311000-1 - Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2) 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari p

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să vă autentificați.

autentificare